< Zurück zum Index

Kyushu 1991

Okinawa
Okinawa
Okinawa
Okinawa
Naha
Naha
Sakuraijima bei Kagoshima
Sakuraijima bei Kagoshima
Sakurajima
Sakurajima
Sakurajima
Sakurajima
Ebino Kogen
Ebino Kogen
Ebino Kogen
Ebino Kogen
Ebino Kogen
Ebino Kogen
Kome Zuka
Kome Zuka
Blick vom Mount Aso
Blick vom Mount Aso
Blick vom Mount Aso
Blick vom Mount Aso
Mount Aso
Mount Aso
Mount Aso
Mount Aso
Mount Aso
Mount Aso
Mount Aso
Mount Aso
Mount Aso
Mount Aso
Mount Aso
Mount Aso
Beppu
Beppu
Kaki
Kaki
Beppu
Beppu